Vốn FDI toàn cầu giảm do khủng hoảng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Hiệp hội các tổ chức thúc đẩy đầu tư thế giới (WAIPA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có khả năng giảm khoảng 12-15% trong năm 2009, từ mức cao kỷ lục của năm nay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114861