VNPost chậm cải tiến hành trình đường thư báo

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ông Đặng Đình Cơ- Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng-cho biết, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) vừa "bí mật" làm một cuộc khảo sát bằng cách gửi 100 lá thư thường đến tỉnh X., kết quả nhận về chỉ có 60 lá thư gửi đến nơi, còn lại đã thất lạc; thậm chí có nơi 2 cơ quan đóng trên cùng một đường phố nhưng khi gửi thư mời thì một cơ quan nhận được trước, một cơ quan 2 ngày sau mới nhận.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19492