VN-index tăng nhẹ, HASTC giảm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT –  VN-index hôm nay tăng chậm lại. chỉ thêm hơn một điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh tiếp tục tăng, nhưng giá trị giao dịch lại giảm. HASTC giảm hơn hai điểm, khối lượng và giá trị giao dịch trên sàn Hà Nội đều giảm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115042&sub=57&top=38