VN đóng góp thực chất vào sứ mệnh của Hội đồng Bảo an

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã có những đóng góp khách quan và thực chất vào sứ mệnh quan trọng của Hội đồng, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256226/Default.aspx