VN có vai trò tích cực trong cải cách Liên hợp quốc

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ Ailen và Đại sứ Tanzania tại Liên hợp quốc đánh giá cao việc thực hiện sáng kiến “Một Liên hợp quốc” tại Việt Nam và bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vai trò lãnh đạo tích cực của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239767/Default.aspx