VKSND tối cao trả lời kiến nghị của cử tri về tham mưu, đề xuất giải quyết các bị án tử hình

VKSND tối cao vừa có công văn số 3670/VKSTC-V7 ngày 7/9/2023 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh này về việc phối hợp, nghiên cứu, đề xuất giải pháp để sớm giải quyết tình trạng tồn đọng số bị án tử hình.

Công văn số 3670/VKSTC-V7 ngày 7/9/2023 nêu rõ: VKSND tối cao nhận được văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp, nghiên cứu, đề xuất giải pháp để sớm giải quyết tình trạng tồn đọng số bị án tử hình.

Nội dung này, VKSND tối cao báo cáo như sau: Để phục vụ Chủ tịch nước trong việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, thời gian qua, VKSND tối cao, TAND tối cao và Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ý kiến trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định đối với các trường hợp người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm, thực hiện nghiêm Kế hoạch liên ngành trung ương và Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và VKSND tối cao.

Xác định giải quyết hồ sơ án tử hình là khâu công tác đột phá nên VKSND tối cao luôn ưu tiên nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Chủ động rà soát các bị án có đơn kêu oan, khiếu nại để giải quyết dứt điểm cùng hồ sơ án tử hình; chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao và Bộ công an trong việc xem xét, giải quyết các hồ sơ án tử hình.

Đồng thời, phối hợp với TAND tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức thi hành án những trường hợp đủ điều kiện thi hành; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số điều luật liên quan đến án tử hình trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự cho phù hợp với thực tiễn.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/vksnd-toi-cao-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-ve-tham-muu-de-xuat-giai-quyet-cac-bi-an-tu-hinh-145416.html