VKSND tối cao thông báo về việc điều động, bổ nhiệm, biệt phái công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện công tác cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 7/7, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 79/TB-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm, biệt phái công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thông báo nêu rõ, thực hiện công tác cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, biệt phái công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 biệt phái đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định, kể từ ngày 15/7/2022.

Quyết định số 35/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động đồng chí Trần Thị Thúy, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tối cao, kể từ ngày 15/7/2022.

Tri ân. (Ảnh minh họa: Nguồn BVPL)

Tri ân. (Ảnh minh họa: Nguồn BVPL)

Quyết định số 36/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động đồng chí Lưu Trọng Nguyên, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, VKSND tối cao, kể từ ngày 15/7/2022.

Quyết định số 37/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động đồng chí Nguyễn Thế Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao, kể từ ngày 15/72022.

Quyết định số 38/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động đồng chí Lê Thị Bích Hòa, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao, kể từ ngày 15/7/2022.

Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Thường, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao, kể từ ngày 15/7/2022.

Quyết định số 40/QĐ-VKSTC ngày 7/7/2022 điều động đồng chí Lê Thị Kiều Nga, Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, kể từ ngày 15/7/2022.

VKSND tối cao yêu cầu công chức được điều động, bổ nhiệm, biệt phái và các đơn vị có liên quan chủ động bàn giao công việc và thực hiện nhiệm vụ theo quyết định. VKSND tối cao thông báo đến các đơn vị trong Ngành và công chức được điều động, bổ nhiệm, biệt phái biết, thực hiện.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-toi-cao-thong-bao-ve-viec-dieu-dong-bo-nhiem-biet-phai-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-125142.html