Vinashin: Trình đề án 19.600 tỷ đồng cho tàu biển cao tốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong giai đoạn đầu, Vinashin sẽ mua tàu của các chủ tàu Italy để tận dụng lợi thế chi phí đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý khai thác tàu khách - hàng. Tiếp đó, tự đóng mới tại các nhà máy đóng tàu trong nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=72053