VinaPhone tăng gấp đôi số trạm BTS tại Lạng Sơn

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    VinaPhone đã công bố tăng gấp đôi số trạm BTS tại Lạng Sơn và đây là một trong những tỉnh trọng điểm mở rộng vùng phủ sóng của VinaPhone tại khu vực phía Bắc vào ngày 4/1/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8811&t=pcolarticle