Vinamilk: Hơn 94 nghìn cổ phần bị bán sai đối tượng

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam đã bán gần 95 nghìn cổ phần - lẽ ra dành để bán cho cán bộ, công nhân viên - cho các đối tượng ngoài công ty; không tổ chức đấu giá số cổ phần ưu đãi mà các hộ nông dân không mua hết và dùng quỹ để mua số cổ phần này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107573&sub=57&top=38