VIMICO: Mở lớp huấn luyện Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021

  2 liên quanGốc

  Trong các ngày từ ngày 23 đến ngày 28/03/2021, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) phối hợp với Cục ATLĐ (Bộ Lao động -TB&XH) mở lớp huấn luyện Người huấn luyện ATVSLĐ cho gần 100 cán bộ của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc VIMICO.

  Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATV SLĐ) về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động”.

  Tiến sỹ Nguyễn Thu Hằng, Ban quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam)

  Theo đó, các học viên tham gia khóa học được huấn luyện 3 chuyên đề cơ bản, gồm: Chuyên đề “Tổng quan ATVSLĐ” do Tiến sỹ Nguyễn Anh Thơ, Phó cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) giảng dạy; chuyên đề “Tổng quan chính sách, Pháp luật Lao động mới và ATVSLĐ” do Tiến sỹ Nguyễn Thu Hằng, Ban quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) truyền đạt; chuyên đề “Kỹ năng của người huấn luyện ATVSLĐ” do Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hương (Học viện Hành chính Quốc gia) thuyết giảng.

  Ngoài ra, các học viên còn được cung cấp kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến ATVSLĐ như: Các yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động cũng như mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của công tác ATVSLĐ; Kỹ năng hướng dẫn phương pháp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, như: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cấp cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ; Các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh...
  Kết thúc khóa học, 100% học viên tham dự đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện Người huấn luyện ATVSLĐ

  Ngọc Linh - Lưu Ký

  Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/vimico-mo-lop-huan-luyen-nguoi-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-atvsld-nam-2021-414326.html