Viettel sẽ triển khai Internet băng rộng cho bộ GDĐT

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cục CNTT, Bộ GDĐT cùng với tổng công ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel) ngày 4/1/2008 đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GDĐT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8771&t=pcolarticle