Vietnam Airlines lỗ 80 tỷ đồng trong 6 tháng

    Vietnam Airlines vừa công bố khoản lỗ 80 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, vì lý do giá dầu cao khiến hãng phải chi nhiều hơn cho nhiên liệu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=714f9eab1982fc&page=category