Việt - Nhật trao đổi văn hóa tăng cường đoàn kết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, bên cạnh hợp tác kinh tế, các hoạt động trao đổi văn hóa có ý nghĩa quan trọng tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=141826