Việt Nam xếp thứ 13 thế giới về dân số

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bộ Y tế cho biết, năm 2007 số trẻ sinh ra tăng 0,92% so với năm 2006 và tỷ suất sinh chỉ đạt 0,025%, không hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trong đó có 35/64 tỉnh thành phố có số sinh tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2008, tỷ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/09/20080922.476