Việt Nam - Thị trường mới nổi hấp dẫn nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo cáo được công bố tại hội nghị thượng đỉnh các doanh nghiệp Anh diễn ra tại London trong hai ngày 23 và 24/9.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=96984