Việt Nam đang vượt lên tầm cao mới

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ Nga và Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng khẳng định với việc phấn đấu trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã xác định trách nhiệm lớn lao của mình và vượt lên tầm cao mới trên trường quốc tế.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218074/Default.aspx