“Việt Nam có thể là “công xưởng” phần mềm của thế giới”

    Gốc

    Hanoinet - “Trong 10 năm tới, Việt Nam chưa thể trở thành cường quốc trong ngành công nghiệp phần mềm song chúng ta có thể trở thành cường quốc về nhân lực phần mềm”.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=37784