Việt Cường giành thêm HCV Wushu trẻ thế giới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - VĐV Nguyễn Việt Cường đã giành thêm tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam sau khi dẫn đầu bài biểu diễn nam đao với 9,18 điểm. Như vậy, Việt Nam đã giành ba HCV, ba HCB và mười HCĐ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137013&sub=136&top=46