Viết bằng bút của… giời

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhà văn Dương Thu Ái là người dịch và biên soạn sách có lẽ là vào hàng nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Điều lạ lùng hơn, tất cả số sách trên, ông đều viết bằng những cây bút bi... nhặt ngoài đường. Ông gọi đó là những cây bút của… giời! Và chỉ có hứng khi sử dụng những cây bút này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/11/103700.cand