Video điều tra: Cả chục người cảnh giới quanh 'công trường sa tặc'

Trong những ngày về xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân thu thập tư liệu cho tuyến bài này, chúng tôi ngạc nhiên với số lượng bảo kê, cảnh giới dày đặc.

Video điều tra: Cả chục người cảnh giới quanh 'công trường sa tặc'

MINH HẬU - QUỐC VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-dieu-tra-ca-chuc-nguoi-canh-gioi-quanh-cong-truong-sa-tac-post777654.html