Về thời hạn thương lượng hạt nhân IAEA-Ấn Độ

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 10/11, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) M. ElBaradei đang ở thăm Niu Đêli khẳng định không có thời hạn chót cho các cuộc thương lượng về hiệp định giám sát hạt nhân với Ấn Độ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217767/Default.aspx