Vẽ lại bản đồ hoạt động của xe buýt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi Hà Nội chưa mở rộng thì hầu hết hoạt động vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt đã cơ bản phủ khắp mọi tuyến đường đáp ứng từ 20 - 25% nhu cầu đi lại của người dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=82716