Về Krông Pa chơi hội

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Lễ hội cơm mới của người Gia Rai ở Krông Pa (Gia Lai) rất rộn ràng. Lễ hội bắt đầu từ việc rang lúa.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110008&sub=66&top=39