Vật liệu xây dựng tổng hợp khô nâng cao chất lượng chống hút nước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các vật liệu xây dựng tổng hợp khô tuy mới xuất hiện trong một thời gian ngắn nhưng đã chiếm được thị phần đáng kể trong nước

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=130641