"Vào điểm nhầm" hay có 1 động cơ nào khác?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam, số 44, ra ngày 01 đến 7/11/2007 đã đưa tin về 1 trường hợp - anh Nguyễn Tất Phương, được Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An cấp "chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm" loại giỏi do cán bộ phòng Đào tạo đã "vào điểm nhầm".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17689