Vàng trên sàn đắt hơn thị trường tự do gần 200.000đ/lượng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Với tình hình giá trên sàn cao hơn thị trường tự do gần 200.000 đồng một lượng, nhà đầu tư không còn chọn xu hướng rút vàng tài khoản bán ra ngoài để kiếm lời như trước. Những người muốn mua vàng với giá rẻ cũng không thể mua thông qua sàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95823