Vàng SJC giá có 17.000 đồng/lượng!?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Vụ việc hiếm có này xảy ra tại Trung tâm giao dịch vàng, Ngân hàng Á Châu ngày 9.12. Nhà đầu tư đặt lệnh mua vàng với giá gần 17 triệu đồng/lượng nhưng sau đó mua được với giá 17.000 đồng/lượng. Theo Trung tâm giao dịch vàng, nhân viên trung tâm đã nhập nhầm giá đặt bán của khách hàng vào hệ thống là 17.000 đồng/lượng thay vì phải là 17 triệu đồng/lượng dẫn đến giá giao dịch khớp lệnh ở mức 17.000 đồng/lượng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081210010525.aspx