Văn Quyến: "Ước gì em được ở trong đội hình vô địch"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - “Ước thì ai chẳng ước phải không anh? Em muốn được ở trong đội hình đăng quang đêm hôm đó lắm, nhưng biết sao được khi hoàn cảnh hiện tại như vậy?", Văn Quyến nói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=120037