Vạn Ninh: Sáp nhập một số trường tiểu học

Ngày 30-5, UBND huyện Vạn Ninh có quyết định phê duyệt Đề án sáp nhập các trường tiểu học trên địa bàn các xã: Vạn Lương, Vạn Thắng, Xuân Sơn.

Cụ thể, đó là các đề án: Sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Sơn và Trường THCS Hoa Lư thành Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn; sáp nhập Trường Tiểu học Vạn Lương 1 và Trường Tiểu học Vạn Lương 2 thành Trường Tiểu học Vạn Lương; sáp nhập Trường Tiểu học Vạn Thắng 1 và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; sáp nhập Trường Tiểu học Vạn Thắng 2 và Trường Tiểu học Vạn Thắng 3 thành Trường Tiểu học Vạn Thắng.

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành quyết định sáp nhập, thành lập các đơn vị sự nghiệp theo đề án đã được phê duyệt; triển khai phân bổ số lượng người làm việc và sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị theo quy định để chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm học 2024 - 2025.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/van-ninh-sap-nhap-mot-so-truong-tieu-hoc-0d12f3a/