Vận mệnh chính trị của Hoàng thân Norodom Ranariddh

    Báo VTC News
    Gốc

    Hoàng thân Norodom Ranariddh đã có trát yêu cầu phải có mặt tại tòa trước ngày 16/5 để hoàn tất các thủ tục trước khi tòa mở phiên phúc thẩm về vụ Đảng FUNCINPEC kiện ông trong vụ bán trụ sở đảng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247742/Default.aspx