Vận động phụ nữ VN lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

    Gốc

    Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã khai mạc trọng thể sáng 2-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội)

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/123559