Ứng dụng “nét” trong cải cách hành chính

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Thanh Hóa không phải là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, cũng không phải là nơi khoa học công nghệ phát triển. Vì thế việc công an tỉnh ứng dụng "nét" để cải cách hành chính thực sự là một quyết định dũng cảm. Sau gần 2 năm triển khai, thực tế đã chứng minh, đó là quyết định đúng đắn, hiệu quả và được lòng dân.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/5/66226.cand