Ứng cứu nhanh, hỗ trợ kịp thời

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online – Suốt ba ngày qua, quân, dân cả nước đều hướng về Cần Thơ. Các hoạt động ứng cứu đã diễn ra nhanh, gọn...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.23922.qdnd