UBND tỉnh Hải Dương bàn việc lập quy hoạch các dự án khu dân cư, khu đô thị

Tránh gây lãng phí quỹ đất và nguồn lực khi lập hoạch các dự án khu dân cư, khu đô thị là yêu cầu của đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 3) sáng 21/5.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Sáng 21/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 3) để xem xét kế hoạch lập quy hoạch các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Tham dự phiên họp và phát biểu ý kiến về nội dung này, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương ưu tiên xử lý vị trí có diện tích đất nhỏ, xen kẹp. Nếu là trí đắc địa thì nên tận dụng bán đấu giá lấy nguồn kinh phí phục vụ mục tiêu khác. Còn đất có diện tích nhỏ, xen kẹp trong các thôn, xóm thì các địa phương ưu tiên chuyển thành đất công cộng, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao, giáo dục, công viên cây xanh để cải tạo, chỉnh trang cảnh quan và cung cấp tiện ích công cộng cho khu vực dân cư, sử dụng đất đai hiệu quả.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cơ bản thống nhất báo cáo của Sở Xây dựng. Đồng chí đề nghị các địa phương rà soát, có kế hoạch phân kỳ lập quy hoạch cho phù hợp, tránh tình trạng lập quá nhiều quy hoạch khu dân cư ở cùng một khu vực đơn vị hành chính cấp xã hoặc liên xã gây lãng phí quỹ đất và nguồn lực lập quy hoạch. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện hành…

Các đại biểu dự họp

Các đại biểu dự họp

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, một số quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư mới, điểm dân cư mới chưa phù hợp quy hoạch xây dựng, chưa thống nhất với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh năm 2023-2025 được duyệt.

Một số địa phương có tổng diện tích quy hoạch các khu dân cư đô thị rất lớn, có khả năng vượt tổng diện tích đất ở được phép quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2030. Có nơi tiếp tục đề xuất lập quy hoạch các khu dân cư mới trong khi đã có quy hoạch khu dân cư được phê duyệt nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng, chưa đánh giá nhu cầu về nhà ở, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, lãng phí quỹ đất…

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tranh-gay-lang-phi-quy-dat-va-nguon-luc-lap-quy-hoach-cac-du-an-khu-dan-cu-khu-do-thi-382277.html