Tỷ giá

    Gốc

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 15-11 như sau: 1 USD = 20.803 đồng Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/kinh-te/th-tr-ng/t-gia-1.321229