Tuyệt phẩm của tạo hóa trên tem

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Tem bưu chính là "sản phẩm văn hóa công cộng", nghĩa là một mặt hàng tiêu dùng phổ biến, công khai rộng khắp, được sử dụng thay cho tiền đóng lệ phí vận chuyển, thường dán lên góc trên bên phải mặt trước của bì thư.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18950