Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Các trường dân lập “đắt hàng”

    Gốc

    Hanoinet - Trong hệ thống trường dân lập ở Hà Nội, không chỉ trường Lương Thế Vinh mới “đắt hàng”. Những trường khác như Nguyễn Siêu, Lô-mô-nô-xốp, Marie Curie... cũng đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới phụ huynh HS.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68439