Tuyển sang Singapore để… lang thang

    1 đăng lạiGốc

    Nhờ có tài "nổ", Lê Thị Đào nhận được 22 hồ sơ xin đi XKLĐ với tổng số tiền thu được là 76.000 USD. Nhưng đến Singapore, những người lao động không được bố trí đi làm như đã thỏa thuận, họ phải sống lang thang hơn một tháng trời và gọi điện về nhà cầu cứu...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76164.cand