Tuyên Quang, Thái Nguyên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực

  Tỉnh ủy Thái Nguyên và Tuyên Quang mới tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Quang cảnh hội nghị tại Tuyên Quang

  Quang cảnh hội nghị tại Tuyên Quang

  Theo Quyết định của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 15 thành viên do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng ban.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên ra mắt tại Hội nghị

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên ra mắt tại Hội nghị

  Tại Hội nghị công bố Quyết định, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm và bám sát các quy định của Trung ương; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

  Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động; trước mắt xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và hoàn thiện hệ thống các văn bản của Ban Chỉ đạo; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định; các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang cũng mới ra mắt. Ban Chỉ đạo do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm làm Trưởng Ban.

  Trong đó, Phó Trưởng Ban (5 thành viên) gồm các ông, bà: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

  Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương.

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  Ban Chỉ đạo ban hành quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  Thanh Tùng - Trọng Thể - Tuệ Nhi

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tuyen-quang-thai-nguyen-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-post453004.html