Tuyên Quang: Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1

    Gốc

    Chuẩn bị cho năm học 2008-2009, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang vừa hoàn thành chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số tại các xã vùng đặc biệt khó khăn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/7/159638