Từng bước chuẩn bị vận hành Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL

Hướng đến mục tiêu đưa Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đi vào hoạt động trong năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo và triển khai công tác hướng dẫn sử dụng cho các hạng mục công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh kiểm tra các hạng mục của Dự án

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh kiểm tra các hạng mục của Dự án

Trung tâm Dữ liệu vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu TN&MT của khu vực là hành động cụ thể của Bộ TN&MT trong việc triển khai vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Theo đó, dự án nhằm xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu cho phát triển Chính phủ điện tử; tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành TN&MT (thiên tai, rủi ro thiên tai, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, triển khai đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT).

Cụ thể: nội dung và quy mô của dự án là thu thập dữ liệu; chuẩn hóa, tích hợp cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế mô hình, thiết kế bản tin và báo cáo mẫu; mua và xây dựng phần mềm ứng dụng; xây dựng hành lang pháp lý, tuyên truyền; đào tạo chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, dự án cũng phân tích, thiết kế nhiều mô hình phục vụ lập bản tin, báo cáo mẫu về biến đổi khí hậu, thiên tai, cảnh báo thông tin kịp thời với độ chính xác cao đến với cộng đồng; mua, xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ nhập, chuẩn hóa, kiểm tra, tích hợp, tra cứu, trích xuất cơ sở dữ liệu tích hợp ĐBSCL và phần mềm cổng thông tin dữ liệu ĐBSCL được thiết kế hiện đại, an ninh, giao diện thân thiện, dễ tiếp cận, dễ sử dụng.

Theo nhận định của các chuyên gia, ĐBSCL cần phải phát triển bền vững, thịnh vượng, trên cơ sở chủ động thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường; chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu.

Để làm được điều này thì cần phải xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, hiện đại, có thể cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho việc hoạch định chính sách phát triển theo phương châm "thuận thiên" mà Chính phủ đã chỉ ra; phục vụ người dân có được thông tin để chủ động trong sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng; cung cấp thông tin kịp thời và chính xác giúp nhà khoa học có thể đưa ra các giải pháp; cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp thích ứng với BĐKH, nước biển dâng, giúp ích cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.

Các chuyên gia đào tạo về vận hành, khai thác sử dụng trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL

Các chuyên gia đào tạo về vận hành, khai thác sử dụng trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL

Hướng đến mục tiêu đưa Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đi vào hoạt động trong năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo và triển khai công tác hướng dẫn sử dụng cho các hạng mục công nghệ thông tin thuộc Tiểu dự án 4 "Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu". Nội dung đào tạo này cũng thuộc Hợp phần 1 dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL". Các nội dung đào tạo nhằm hướng tới giai đoạn đưa vào vận hành thử nghiệm trước khi bàn giao.

Đại diện các bên sẽ trao đổi, thảo luận về việc tổ chức lớp tập huấn, các quy định, trách nhiệm và các công việc liên quan đến đào tạo sử dụng cho nhân viên kỹ thuật về việc vận hành tòa nhà, khai thác sử dụng công trình hoạt động hiệu quả, an toàn. Công tác tập huấn đào tạo sẽ diễn ra đến hết tháng 6 tại Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL.

Thu Cúc

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/tung-buoc-chuan-bi-van-hanh-trung-tam-du-lieu-vung-dbscl-102240618162448289.htm