Tuần lễ Quốc gia Doanh nghiệp nhỏ và vừa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Từ ngày 17 đến ngày 21/11/2008, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ phối hợp với Tập đoàn Đại Dương tổ chức Tuần lễ Quốc gia doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2008 với chủ đề "Liên kết - hội nhập - cùng phát triển".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109430