Tuấn Hưng: "Trâu ta ăn cỏ đồng ta"

    1 đăng lạiGốc

    Tuấn Hưng, chàng trai nổi tiếng hào hoa trong giới ca sĩ trẻ, chia sẻ về những chuyện riêng của mình.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/30466/default.aspx