Từ tháng 6/2024, Hà Nội thí điểm phân chia rác thành 4 loại

Hà Nội triển khai thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm tại 23 phường từ tháng 6/2024, sau đó sẽ xem xét triển khai phân loại rác tại nguồn trên toàn Thành phố trong năm 2026...

Ngọc Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-thang-6-2024-ha-noi-thi-diem-phan-chia-rac-thanh-4-loai.html