Tự nguyện giao nộp ngư cụ khai thác trái phép

Ông Lê Tấn Trung, cán bộ phụ trách Trạm Kiểm ngư Sông Đốc (Chi cục Kiểm ngư Cà Mau) cho biết, qua vận động, có 2 cá nhân vừa tự nguyện giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản trái phép (bộ kích điện) và được đơn vị biểu dương.

Người giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản trái phép là ông Lê Văn Đương và ông Đinh Văn Minh, cùng cư ngụ tại Khóm 8, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Ông Lê Tấn Trung, cán bộ phụ trách Trạm Kiểm ngư Sông Đốc, tiếp nhận bộ kích điện từ ông Lê Văn Đương và ông Đinh Văn Minh, tự nguyện giao nộp vào ngày 27/5.

Ông Lê Tấn Trung, cán bộ phụ trách Trạm Kiểm ngư Sông Đốc, tiếp nhận bộ kích điện từ ông Lê Văn Đương và ông Đinh Văn Minh, tự nguyện giao nộp vào ngày 27/5.

Ông Đương và ông Minh là chủ phương tiện hành nghề khai thác thủy sản theo hình thức đẩy te. Theo trình bày của các ông, thời gian qua hành nghề te mé kiếm sống nhưng làm ăn thua lỗ, nghe lời người ta nói làm nghề này phải có kích điện mới có thu nhập.

“Tôi nghe lời làm theo và nhờ người quen mua dùm bộ xiệt điện bên Kiên Giang với giá 8 triệu đồng. Tuy thu nhập có khá hơn, nhưng xét thấy khai thác như thế rất nguy hiểm, cùng với việc tuyên truyền của chính quyền và ngành chuyên môn về chủ trương của tỉnh nghiêm cấm khai thác tận diệt nên tôi tự nguyện giao nộp”, ông Lê Văn Đương trình bày, đồng thời mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề để ổn định cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguôn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh, thời gian qua có nhiều cá nhân, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương trên, trở thành phong trào rộng khắp. Nhất là ngày càng có nhiều người tự nguyện giao nộp dụng cụ khai thác tận diệt, góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, đưa ngành thủy sản của tỉnh đi vào ổn định, phát triển bền vững./.

Trần Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tu-nguyen-giao-nop-ngu-cu-khai-thac-trai-phep-a32751.html