Phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Quảng Ngãi: Trao gửi yêu thương đến trẻ mồ côi

Quảng Ngãi: Trao gửi yêu thương đến trẻ mồ côi

Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

UBND tỉnh Hà Tĩnh nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo

UBND tỉnh Hà Tĩnh nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo

Sức mạnh luật pháp và quyền năng xã hội

Sức mạnh luật pháp và quyền năng xã hội

Ninh Bình: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo

Ninh Bình: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo

'Bản thân khu vực tư cũng có nhu cầu chống tham nhũng'

'Bản thân khu vực tư cũng có nhu cầu chống tham nhũng'

Công an kịp thời ngăn chặn 27 thanh niên mang nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Công an kịp thời ngăn chặn 27 thanh niên mang nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Sẽ thực chất hơn trong kê khai tài sản

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Sẽ thực chất hơn trong kê khai tài sản

Hà Nội tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Hà Nội tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Nhân sự mới ở Thanh tra Chính phủ

Nhân sự mới ở Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ

Kiểm soát vấn nạn tham nhũng vặt: Đã đến lúc hành động quyết liệt hơn

Kiểm soát vấn nạn tham nhũng vặt: Đã đến lúc hành động quyết liệt hơn

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 2): Nguy cơ của sự suy giảm lòng tin

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 2): Nguy cơ của sự suy giảm lòng tin

Để công tác thanh kiểm tra bớt chồng chéo

Để công tác thanh kiểm tra bớt chồng chéo

'99% doanh nghiệp ngại tiếp thanh tra vì thanh tra xong phải thank you'

'99% doanh nghiệp ngại tiếp thanh tra vì thanh tra xong phải thank you'

Hệ thống thanh kiểm tra hiện rất 'sung sức' vì DN phải 'thank you'

Hệ thống thanh kiểm tra hiện rất 'sung sức' vì DN phải 'thank you'

'Thanh tra phải là bạn tốt, giúp doanh nghiệp phát triển đúng'

'Thanh tra phải là bạn tốt, giúp doanh nghiệp phát triển đúng'

'Tham nhũng nhiều cũng hỏi thanh tra, xin thưa thanh tra là tai mắt chứ không phải quả đấm thép'

'Tham nhũng nhiều cũng hỏi thanh tra, xin thưa thanh tra là tai mắt chứ không phải quả đấm thép'

Chùa BA VÀNG nhìn từ ba phía!

Chùa BA VÀNG nhìn từ ba phía!

Nước mắm, nước chấm và trách nhiệm Nhà nước

Nước mắm, nước chấm và trách nhiệm Nhà nước

Đưa mối quan hệ hai nước, hai cơ quan lên một tầm cao mới

Đưa mối quan hệ hai nước, hai cơ quan lên một tầm cao mới

Giáo dục pháp luật trong nhà trường: Dạy trẻ biết sai, biết đúng

Giáo dục pháp luật trong nhà trường: Dạy trẻ biết sai, biết đúng

Quan trọng nhất là học sinh phải phân biệt được sai - đúng và dám nói thẳng

Quan trọng nhất là học sinh phải phân biệt được sai - đúng và dám nói thẳng

Quán triệt nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

Quán triệt nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

Rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo

Rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo

Chuyện về những người lính Đồn Biên phòng...'4 không'

Chuyện về những người lính Đồn Biên phòng...'4 không'

Tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp xác minh tài sản, thu nhập

Tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp xác minh tài sản, thu nhập

Những ánh sao xanh vùng biên viễn

Những ánh sao xanh vùng biên viễn

Cố PGS.TS Lê Bình Vọng: Những dấu ấn đặc biệt với ngành Thanh tra

Cố PGS.TS Lê Bình Vọng: Những dấu ấn đặc biệt với ngành Thanh tra

Thủ trưởng quan tâm, Trung ương hỗ trợ, chẳng nhẽ không 'đi Tết'?

Thủ trưởng quan tâm, Trung ương hỗ trợ, chẳng nhẽ không 'đi Tết'?

Đại gia có thể khoe siêu xe biệt phủ, đảng viên thì sao?

Đại gia có thể khoe siêu xe biệt phủ, đảng viên thì sao?

Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

'Quà Tết mang tính vụ lợi, nịnh bợ thì thủ trưởng phải nhận thấy rõ'

'Quà Tết mang tính vụ lợi, nịnh bợ thì thủ trưởng phải nhận thấy rõ'

Cán bộ 'hư', dân đi 'cửa trước' cũng khó… lọt

Cán bộ 'hư', dân đi 'cửa trước' cũng khó… lọt

Triển khai thi hành Luật Tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn

Triển khai thi hành Luật Tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn

Phòng, chống tham nhũng, trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam

Phòng, chống tham nhũng, trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam

Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thanh tra

Hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thanh tra

Tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018

Tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018

Nghiệm thu đề tài khoa học về chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ

Nghiệm thu đề tài khoa học về chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ

TP.HCM: Thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án… chưa có

TP.HCM: Thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án… chưa có

Tá hỏa thấy thi thể người đàn ông treo lơ lửng dưới gầm cầu

Tá hỏa thấy thi thể người đàn ông treo lơ lửng dưới gầm cầu

Vụ án lùi xe, tờ 100 đô 'đắt giá': Vì đâu mà ầm ĩ?

Vụ án lùi xe, tờ 100 đô 'đắt giá': Vì đâu mà ầm ĩ?

Ai cũng 'lót tay', mình không làm thì thiệt thòi

Ai cũng 'lót tay', mình không làm thì thiệt thòi

'Tham nhũng vặt không còn là chuyện vặt'

'Tham nhũng vặt không còn là chuyện vặt'

Bắc Ninh: Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bắc Ninh: Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân năm 2018

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn công tác thanh tra nhân dân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn công tác thanh tra nhân dân

Doanh nghiệp công nghiệp - xây dựng gặp khó, đời sống công nhân bấp bênh

Doanh nghiệp công nghiệp - xây dựng gặp khó, đời sống công nhân bấp bênh