Từ ngày 1-6 sẽ kết thúc mùa xâm nhập mặn 2024

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, theo dự báo, từ ngày 1-6 sẽ kết thúc mùa xâm nhập mặn năm 2024.

Từ ngày 1-6, độ mặn sẽ giảm dần và rút về cửa sông.

Từ ngày 1-6, độ mặn sẽ giảm dần và rút về cửa sông.

Theo đó, độ mặn cao nhất ngày ở vùng sông Cửa Tiểu và vùng hạ lưu sông Tiền tại Mỹ Tho có xu thế tăng chậm trong 1 - 2 ngày tới. Từ ngày 23 đến 25-5, xâm nhập mặn tăng dần theo kỳ triều Rằm tháng 4 và đạt đỉnh vào ngày 25, 26-5. Biên mặn 1 g/l trong đợt triều này từ 50 - 52 km (từ cầu Rạch Miễu đến bến đò Bình Đức).

Từ ngày 28 đến ngày 31-5, độ mặn giảm nhanh theo triều rút về cửa sông. Biên mặn 1 g/l trong thời gian này từ 35 - 43 km (từ cầu Hòa Định - cống Xuân Hòa). Từ ngày 1-6, độ mặn sẽ giảm dần và rút về cửa sông, kết thúc mùa xâm nhập mặn năm 2024.

ANH THƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202405/tu-ngay-1-6-se-ket-thuc-mua-xam-nhap-man-2024-1010976/