“Tự lập” có nghĩa là gì?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sách vở có thể cung cấp cho teen nhiều kiến thức chuẩn mực và lãng mạn về vẻ đẹp của cuộc sống tự lập. Nhưng trường đời thì tặng cho teen bài thực hành nhiều dư vị về thực chất của cuộc sống "làm gì cũng chỉ có một mình". Vậy tự lập có nghĩa là gì?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57492