Từ 22/9-12/10, Bộ GD-ĐT tiến hành thanh tra 24 trường ĐH

    Gốc

    Hanoinet - Đợt thanh tra này diễn ra từ 22/9 đến 12/10 trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Hiện nay, đoàn miền Bắc đã đi được 5 trường, miền Trung được 2 trường và miền Nam sẽ bắt đầu đi thanh tra từ 4/10.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=98256